عنوان*ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری): چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش*

نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری) چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش ,از آنجا که گرایش عموم افراد و روزنامه نگاران به سمت رسانه های اجتماعی به عنوان منبع اطلاعات و گزارش مصرف کننده روبه افزایش است، اهمیت نظارت صاحبان مشاغل بر حضور تشکیلاتشان در رسانه های اجتماعی همچنان رو به افزایش استرسانه های اجتماعی به عنوان قلمرویی|flh1449002
هم اکنون فایل با مشخصه ی ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری): چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری): چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش

از آنجا که گرایش عموم افراد و روزنامه نگاران به سمت رسانه های اجتماعی به عنوان منبع اطلاعات و گزارش مصرف کننده روبه افزایش است، اهمیت نظارت صاحبان مشاغل بر حضور تشکیلاتشان در رسانه های اجتماعی همچنان رو به افزایش است.رسانه های اجتماعی به عنوان قلمرویی که عموم افراد در آن حق اظهار نظر دارند، چالش های پرکششی را برای صاحبان مشاغل ایجاد میکندکه از طریق آن شهرت و آوازۀتشکیلاتی خود را نشان دهند.

رسانه های اجتماعی و شبکه های آن لاین شخصی در نحوۀ ارتباط همزمان اقصی نقاط دنیا با هم انقلاب و دگرگونی ایجاد کرده است. در این مطالعه روند فعلی مدیریت، کاربرد ،نظارت و اهمیت رسانه های اجتماعی در شرکت های ملی از طریق مصاحبه های نظر خواهی با شاغلان Fortune 500 و 1000 بررسی شد. یافته ها نشان می دهد که در استفاده و اهمیت درک شدۀ رسانه های اجتماعی بین شاغلین شکاف عظیمی وجود دارد و اینکه روند آگاهی و درک ارزش بالقوۀ این رسانه در بین غیر کاربران به منظورپذیرش کند میباشد.علاوه بر این، مسیرهای جدیدی برای تحقیق و تمرین در استفاده از رسانه های اجتماعی به دلیل مدیریت موضوعات آشکار شد. طبق گزارش شرکت وب-پیگردی تکنوراتی(Technorati) تقریبا حدود 2 سل قبل 59.8 میلیون بلاگ به تنهایی در اینترنت وجود داشته و 175 000 بلاگر روزانه برای اولین بار از یک بلاگ بازدید کردند(سانتورا،2006). از زمان این گزارش ، این تعداد روند رو به رشد داشته است. دوسال بعد، تعداد بلاگ های سرتاسر دنیا بیش ازدو برابر شد یعنی تا 184 میلیون بلاگ (سانتورا،2006). این میزان در ایالات متحدۀ آمریکا به تنهایی 26 میلیون میباشد. علاوه بر این در سال 2008، 77 میلیون نفر برای اولین بار از یک بلاگ بازدید کردند.

با وجود اینکه شواهد و مدارک در مورد نقش شرکت ها در بلاگ ها و سایر رسانه ها اجتماعی رو به افزایش است اما اینکه چه تعداد شرکت و صنف از این بلاگ ها حمایت میکنند، مشخص نیست. احتمالا در بزرگترین مطالعه ایی که تا آن زمان دربارۀ شرکت ها و بلاگ های صورت گرفته بود (Backbone Media،2005) ، پاسخ دهنده ها متوجه شدند که بیشترین ارزش حاصل از بلاگسازی برای تشکیلات ،علیرغم رهبری، ساخت انجمن، فروش و روابط عمومی آن لاین ، سریعا در حال انتشار است.


مطالب دیگر:
📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت124📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت123📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت122📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت121📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت120📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت119📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت118📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت117📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت116📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت115📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت114📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت113📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت112📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت111📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت110📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت109📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت108📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت107📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت106📒طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 105📒طرح کورل فاکتور موبایل📒طرح کورل عرق سنبل الطیب📒پاورپوینت آزمایش دانه بندی مصالح سنگی در 27 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر📒طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 104📒طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 103