عنوان*بررسی پیشنهاد الگوی آرایش رسانه ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه ای جهان*

آرایش رسانه ای, رقابت در سپهر رسانه‌ای, قدرت نرم, دیپلماسی عمومی, مدیریت استراتژیک رسانه,پایان نامه بررسی پیشنهاد الگوی آرایش رسانه ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه ای جهان,دانلود مقاله بررسی پیشنهاد الگوی آرایش رسانه ای صداو,,,|flh1449002
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی پیشنهاد الگوی آرایش رسانه ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه ای جهان وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنواناز سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در256صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده:
«آرایش رسانه‌ای کارآمد» الزام اصلی مأموریت صداوسیماست که «مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه» می باشد، لذا ضرورتاً باید الگویی برای تنظیم آرایش رسانه ای تدوین گردد تا با برتافتن آن الگو، صداوسیما مأموریت خود را محقق و در مواجهه با امپریالیسم رسانه ای دشمن، بر تهدیدات آن نیز فایق آید. بر این ‌اساس پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که، الگوی آرایش رسانه ای صداوسیمای جمهوری اسلامی، چگونه باید باشد؟ که در کنار این مسئله، به بررسی شرایط نوین فضای رسانه‌ای جهان برای انطباق با شرایط جدید و همچنین، آشنایی با حوزه ها و جوانب آرایش رسانه ای نیز می‌پردازد. برای پاسخ به این پرسش، تحقیق حاضر به‌صورت کیفی انجام شد و گردآوری داده‌ها نیز به روش مصاحبه عمیق با 15 کارشناسان خبره از اساتید علوم ارتباطات و مدیریت رسانه، سینما، علوم نظامی، علوم سیاسی و دانش مدیریت استراتژیک انجام گرفت که پس از استخراج و کدگذاری داده‌ها به‌صورت گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله از مصاحبه‌ها، به کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مقوله‌بندی پرداخته شد. با به اشباع رسیدن مقولات و اتصال و پیوند مقولات اصلی، طرح نظری بزرگ‌تری شکل گرفت و یافته‌ها به‌آرامی شکل نظریه بر خود پذیرفت. از این طریق تدوین الگوی موردنظر مورد مداقه قرار گرفت.
طراحی الگوی موردنظر که به‌صورت ترکیبی بر مبنای طرح‌ریزی در دانش مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی در مدیریت عمومی شکل گرفته، پس از تعریف و تبیین مفهوم «آرایش رسانه‌ای» به الگوی گام‌به‌گام برای طراحی آرایش رسانه‌ای رسید که شامل 14 گام‌ اصلی است که شامل موارد زیر می‌باشد: پیش‌گام. تنظیم عقبه آرایش رسانه‌ای 1.تعیین رویکردهای طراحی 2. تفکیک پارادایم 3. ‌تنظیم اصول و قواعد طراحی آرایش 4. تعیین نوع آرایش رسانه‌ای آفندی، تهاجمی، متقارن و نامتقارن، 5. شناخت وضع موجود و استعداد نیروی خودی و غیر 6. ترسیم وضع مطلوب و برآورد وضعیت از فضای نوین رسانه‌ای 7. تعیین حوزه نفوذ و کانون تمرکز تمدنی و اولویت‌ها و نیازسنجی جامعه و نظام 8. تنظیم حوزه‌های آرایش رسانه‌ای و قالب‌ها و گونه‌های رسانه‌ای 9. سازمان‌دهی، نهادسازی و تنظیم زنجیره تأمین 10. تبیین اهداف،‌ مأموریت و چشم‌انداز کل و جزء 11. تأمین منابع انسانی و امکانات 12. هدایت و رهبری 13. انتشار کیفی و کمی پیام 14. نظارت و ارزیابی، آسیب‌شناسی مجدد، بازطراحی و به‌روزرسانی.

کلیدواژه‌ها:
آرایش رسانه ای، رقابت در سپهر رسانه‌ای، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، مدیریت استراتژیک رسانه، صداوسیما، ادغام رسانه ای، همگرایی رسانه ای، آرایش رسانه ای متقارن و نامتقارن
مقدمه
در فصل پیش رو، که تحت عنوان کلیات است؛ در بدو امر، به بیان مسئله پرداخته‌شده و سعی نگارنده بر آن بوده تا بیش از هر چیز، چیستی و مسئله‌ی تحقیق را به‌وضوح تبیین نماید. در ادامه ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر مورد مداقه قرارگرفته، تا آن که، فوایدِ انجام و مضراتِ عدم انجام آن، احراز گردد. سپس اهداف و پرسش های اصلی و فرعی تحقیق بیان گردیده و درنهایت مفاهیم اصلی پژوهش تعریف شده اند. بر این اساس، در فصل حاضر پایه های لازم برای شروع تحقیق و مقدمات ورود به فصول بعدی تبیین گردیده است؛ تا آنکه پژوهش به‌درستی بر پی های خود شکل بگیرد
فهرست
فصل اول: کلیات 1
1-1. مقدمه 2
2-1. بيان مسئله 2
3-1. ضرورت و اهمیت تحقیق: 4
4-1. اهداف تحقیق 6
5-1. سؤالات تحقیق 6
6-1. فرضیه‌ها 7
7-1. تعریف مفاهیم 7
فصل دوم: مبانی نظری 12
1-2 مقدمه 13
2-2 بررسی تحقیقات پیشین 13
1-2-2 تحقیقات داخلی 13
1-2-2 تحقیقات خارجی 18
3-2 نظریات مربوط به تحقیق 21
1-3-2 مدیریت استراتژیک، ‌مدیریت عمومی و مدیریت رسانه 22
1-1-3-2 رویکردهای مدیریت رسانه 23
2-1-3-2 ضرورت توجه توأمان به سه منظر و گفتمان حاکم بر مدیریت استراتژیک رسانه 24
2-3-2 جنگ نرم 25
1-2-3-2 جنگ نرم در فضای سایبر 27
3-3-2 رقابت و یا جنگ رسانه‌ای، در سپهر رسانه‌ای جهان 29
4-3-2 دیپلماسی عمومی و ارتباطات استراتژیک 32
5-3-2 دیپلماسی رسانه‌ای 38
1-5-3-2 تبديل اطلاعات سري به اطلاعات آشكار 39
2-5-3-2 رسانهها؛ نهادهاي خصوصي ديپلماتيك 40
3-5-3-2 ديپلماسي رسانه‌اي؛ عرصه ديپلماسي افكار عمومي 41
4-5-3-2 رسانه‌ها؛ حلقه اتصال دولتها به افكار عمومي جهاني 42
6-3-2 رسانه پدیده‌ای انسان‌واره 43
7-3-2 فضای نوین رسانه‌ای جهان 48
1-7-3-2 سیر تطور رسانه و مخاطب و جامعه 49
2-7-3-2 جامعه اطلاعاتی : 64
3-7-3-2 جامعه دانشي 71
4-7-3-2 جامعه مجازي 74
5-7-3-2 جامعه الحاقی 82
6-7-3-2 جمع‌بندی بخش «فضای نوین رسانه‌ای جهان» 87
فصل سوم: روش تحقیق 88
1-3. مقدمه 89
2-3. شیوه تحقیق 89
3-3. روش گردآوری اطلاعات 91
1-3-3 مطالعات اسنادی و کتابخانهای 91
2-3-3 مصاحبه عمیق 92
3-3-3 روش گراندد تئوری 93
4-3. جامعه آماری يا جامعه مورد بررسی 96
5-3. روش نمونه‌گیری و محاسبه حجم نمونه 97
6-3. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات 98
7-3. اعتبار و پایایی تحقیق 102
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق 104
1-4. مقدمه 105
2-4. ابعاد آرایش رسانه‌ای 105
3-4. مفهوم،‌ معنا و تعریف آرایش رسانه‌ای 108
4-4. پیش‌نیاز آرایش رسانه‌ای 112
5-4. برنامه‌ریزی در آرایش رسانه‌ای 114

مطالب دیگر:
📝کتاب صوتی تصمیم گیری بهتر اثر اسپنسر جانسون📝کتاب صوتی گیله مرد اثر بزرگ علوی📝کتاب صوتی مدیر یک دقیقه ای اثر اسپنسر جانسون📝کتاب صوتی رهبری اثر الکس فرگوسن📝کتاب صوتی چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد اثر اسپنسر جانسون📝کتاب صوتی خالی شدن از احساسات منفی اثر جول اوسین📝کتاب صوتی 48 قانون قدرت اثر رابرت گرین + pdf📝دوره جزیره زبان، مکالمه به زبان 504 دکتر منوچهرزاده📝پکیج جامع برندسازی و کسب درآمد از اینستاگرام📝آشنایی با جدیدترین روش کسب درآمد اینترنتی یعنی تولید و فروش محصولات آموزشی و دانلودی📝آموزش مکالمه زبان انگلیسی به روش عالی درس 1📝پکیج کسب درآمد اینترنتی میلیونی (2 پکیج آموزشی)📝درمان زود انزالی📝فیلم آموزش کامل نرم افزار کتیا بخش طراحی سه بعدی 3D📝فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش مونتاژ قطعات در کتیا- Assembly Design📝پکیج آموزشی انواع راه های کسب درآمد اینترنتی بیش از 40 روش درآمد زایی📝فیلم کامل نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش نقشه کشی - Drafting📝دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب 289 تابلو اعلانات مسجدنما، هفته دوم مهر ۱۳۹۸📝سوالات ارزشیابی فصل به فصل ریاضی ششم📝چک لیست برای دروس ششم به صورت ورد و قابل ویرایش doc📝فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش ورق کاری-sheet metal design📝چطور زنی جذاب و زیبا برای شوهرم باشم (راه های افزایش جذابیت زنانه)📝فارماکولوژی اورژانس📝دانلود خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی ترجمه عادل فردوسی پور📝18 روش کسب درآمد اینترنتی فوق العاده